แพ้อย่างสมบูรณ์(โฮะwin)

posted on 12 Oct 2015 22:51 by oreoyuri directory Fiction, Cartoon

คานัน"รู้อยู่แล้วล่ะ"

 

ที่มา : https://twitter.com/hoshinoouka/status/653231308005507073

 

Comment

Comment:

Tweet